Placements

IIS( deemed to be University), Jaipur

Department of Fashion & Textiles

UG:

Year Name Programme  Placements
       
2011-14 Shivani Vyas B.Sc.  Fashion Technology Entrepreneur, Anoothee, Jaipur
2011-14 Manvi Goel B.Sc.  Fashion Technology Senior Executive, Visual Merchandiser(Marketing),
Lifestyle ,Jaipur
2011-14 Gargi Yadav B.Sc.  Fashion Technology Asst. Professor, NID, Kurukshetra,Haryana
2011-14 Bijoya Laxmi B.Sc.  Fashion Technology Founder & Creative Head, Fashmore (Clothing Brand), Jaipur
2011-14 Heena Kagzi  B.Sc.  Fashion Technology Asst.Designer, Monisha Jai Singh ,Mumbai
2012-15 Archna Chopra  B.Sc.  Fashion Technology Pomcha( Online store), Jaipur 
2012-15 Neha Gahlot  B.Sc.  Fashion Technology Wedding Designer, Event Builders,Jaipur 
2012-15 Babli Godha B.Sc.  Fashion Technology Merchandiser ,
Shopper Stop, World Trade Park, Jaipur
2012-15 Drishti Goswami B.Sc.  Fashion Technology Assitant Professor, Jaipur National University, Jaipur
2012-15 Deepika Sharma B.Sc.  Fashion Technology Blog Writter , Life style, Jaipur
2012-15 Saloni Maheshwari  B.Sc.  Fashion Technology Designer, M S Fashion, Sanganer, Jaipur  
2013-16 Ashita Agarwal B.Sc.  Fashion Technology Merchandiser, Kohinoor Fashion, Jaipur
2013-16 Rupal Jain B.Sc.  Fashion Technology Carpet Designer, Ashoka Creations, Jaipur
2013-16 Ashwarya Poddar B.Sc.  Fashion Technology Market Head, Mayur Leather Products Limited, Jaipur
2014-17 Neha Kumawat  B.Sc.  Fashion Technology Manya Shree, Online ,Jaipur
2014-17 Aanchal Bhargava B.Sc.  Fashion Technology Entrepreneur, Urban Needle, Jaipur
2014-17 Mitali Patni  B.Sc.  Fashion Technology Entrepreneur, Vabhav & Mitali's, Fashion House, Jaipur 
2015-18 Jyoti Yadav  B.Sc.  Fashion Technology Designer, Jyoti's Boutique, Vaishali Nagar, Jaipur  
2015-18 Khan Heena Aslam  B.Sc.  Fashion Technology Designer, Threads & Togs Boutique Sodala, Jaipur  
2015-18 Shreya Garg  B.Sc.  Fashion Technology Designer, Chapai, Jaipur 
2015-18 Muskan Mittal B.Sc.  Fashion Technology Designer, MYSA Label, Online Retailing, Jaipur 
2015-18 Prerna Agarwal B.Sc.  Fashion Technology Designer, The Dori, Jaipur 
2016-19 Daniya Hashmi B.Sc.  Fashion Design Designer, Footroo, Jodhpur
2016-19 Sakshi Khanna B.Sc.  Fashion Design Jaipur, NATAI Clothings, Pvt. Ltd. Jaipur
2016-19 Diya Jangid B.Sc.  Fashion Design Designer, Footroo, Jodhpur
2016-19 Perry B.Sc  Fashion Design Merchandiser, Ffab Creation, Noida

 

PG:

Year Name Programme  Placements
2013-15 Shruti Mishra  M.A.  Fashion Technology Designer, Shruti Mishara Designes, Jaipur 
2014-16 Megha Mangal  M.Com. Fashion Technology Designer, MM Studio, Jaipur 
2014-16 Monika Sharma  M.A.  Fashion Technology Designer ,Devraj Creation, Jaipur 
2014-16 Shaifali Bansal  M.Sc.  Fashion Technology Designer, Rang Roop Boutique, Jaipur 
2016-18 Shweta Bhagarva M.Com. Fashion Technology Merchandiser, Ratan Textiles , Jaipur
2017-19 Eshita Bokadia M.Com. Fashion Technology Designer, Musk Meawdows, Bani Park, Jaipur 
2017-19 Shivani Goyal M.Sc.  Fashion Technology Designer, Phoc 'o Lit, Raipur 
2017-19 Manisha Kumari M.A. Fashion Technology Designer, Maam's Arts, Jaipur
2017-19 Manisha Kapoor M.Sc.  Fashion Technology Designer, Kishori Sarees, Jaipur